Pasalitang Awit ni Rolando S. Tinio

Nakikinig kay Frank Sinatra at nagbabasa ng tula. Nararamdaman ang kirot sa puso at pinipigil ang luha.

Pasalitang Awit
Rolando S. Tinio

(Para kay Ella)

Sa iyo hahapon ang aking umaga,
Sintang maligalig kapag umaalon.
Kulubin mo ako sa usok at baga;
Ang bawat araw ko’y tulutang humapon.

Sa iyo pipitak, liwanag ng loob,
Mahal kong kay rupok, akala mo’y ulap.
Payapa kong ito’y payapa ng tulog,
At lalong payapa tuwing mamumulat.

Sa iyo tataas ang aking tanghali;
Lahat ng anino’y magtatalilisan.
Sa tanghaling tapat, ako ang itangi;
Kasuyo, huwag mo akong bibitawan.

Sa iyo lalatag, pilak ng ligaya,
Aakyat ang buwan, titining ang dagat.
Aba’y biglang-bigla, di halos makaya,
Hudyat ng tag-ulang bubugso, kakalat.

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s